פרוייקטי בניה

חוזה שכירות דירה

תוכן [ הסתר ]

בארצות הברית ובמדינות רבות אחרות בעולם מדובר בדרך נפוצה מאוד ליהנות מדירה, אפילו לכל החיים, ואילו בישראל זו אופציה השמורה בעיקר לצעירים אשר אינם יכולים להרשות לעצמם רכישת דירה בסכומים גבוהים - השכירות. הבסיס לכך הוא חוזה שכירות דירה, אשר מסכם את כל ההיבטים המשפטיים והיומיומיים בין השוכר למשכיר.

האופציה של שכירת דירה אמנם מסירה מהדייר תחומי אחריות רבים, אך היא אינה פוטרת אותו כלל וכלל מדאגה לנכס עצמו. מצד שני, ישנם חובות רבים גם למשכיר הדירה, אשר אמור להעמיד לרשות הדייר נכס ראוי למגורים. עריכת חוזה שכירות מסייעת לדאוג לזכויות של שני הצדדים ולמילוי החובות של שניהם.

הסעיף החשוב ביותר - תנאי התשלום

אחד הסעיפים אשר נחשבים, מן הסתם, למרכזיים ביותר בחוזה השכירות, הוא הסעיף אשר נוגע לתנאי התשלום. זהו הבסיס של כל חוזה שכירות דירה והמהות של ההתקשרות בין שני הצדדים, ולכן הוא זוכה לתשומת לב יתרה בדרך כלל. תנאי התשלום כוללים בראש ובראשונה את גובה הסכום אותו ישלם השוכר למשכיר, ולכן זהו סעיף אשר בו החובות הן כמעט כולן של הצד השוכר. את הסכום יש לקבוע מראש ולאחר שנכתב בחוזה, אין לשנותו אלא בהסכמת ובחתימת שני הצדדים.

אך תנאי התשלום כוללים לא רק את גובה השכירות, אלא כל דבר אשר נוגע לעניין זה: דרך תשלום המיסים, מועד התשלום מידי חודש, מספר התשלומים בשנה ועוד. ללא הסכמה בעניינים אלו, השכירות לא תוכל לצאת לפועל, מן הסתם.

אחריות השוכר

בחוזה מופיעים מספר סעיפים אשר מתייחסים לאחריות השוכר, וביניהם: חובתו לשמור על הדירה במצב תקין לאורך כל שהותו במקום, ההיתר להוסיף דברים בדירה עם או בלי הסכמת המשכיר (מדפים, ארונות וכך הלאה), התחייבותו להחזיר את הדירה במצב תקין עם תום החוזה (ולעיתים אף צביעתה) ועוד. האחריות של השוכר אשר מעוגנת במסגרת חוזה שכירות דירה, היא שמבטיחה מבחינתו של המשכיר, כי הדירה תשוב אליו במצב טוב, כפי שהשכיר אותה - מאחר וגם בתום החוזה ייעשה בה שימוש, אם על ידי שוכר אחר או על ידי הבעלים עצמו.

אחריות המשכיר

למשכיר יש כאן אחריות לא פחות חשובה, כפי שציינו בתחילת הקטע, ואחד העיקרים שבה הוא ההתחייבות שלו להציב בפני השוכר מקום ראוי למגורים. ראשית, בחוזה יחתום המשכיר על הצהרה לפיה הוא רואה את הדירה כמתאימה וראויה לו, אך כאן זה לא מסתיים. חוזה שכירות דירה צריך לכלול הצהרה של המשכיר כי יתקן כל בעיה או תקלה אשר אינה בשליטת השוכר, כמו פיצוץ בצנרת או בעיה בחשמל וכדומה, כי יתריע בפניו מספיק זמן מראש על רצונו כי יפנה את הדירה ואף כי לא ייכנס לדירה ללא רשות השוכר, כדי שלא לפגוע בפרטיותו.

סעיפים מיוחדים

כל חוזה שכירות דירה סטנדרטי יכלול לרוב גם הנחיות מיוחדות, וביניהן:

כל חוזה שכירות דירה כדאי שינוסח על ידי עו"ד חוזי שכירות מנוסה, ואף שייחתם בנוכחותו. אגב, רק חתימת שני הצדדים במקומות המיועדים לכך תעניק תוקף אמיתי לחוזה.