פרוייקטי בניה

מדד תשומות הבניה

מדד תשומות הבניה למגורים הינו מדד שמפורסם מידי חודשי על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (אשר מפרסמת גם את מדד המחירים לצרכן). קבלני בניין רבים בישראל מצמידים את מחיר בניית הבית אל מדד תשומות הבניה, מתוך הנחה שהמדד מזנק לעתים מעבר לשיעור מדד המחירים הכללי במשק.

מדד תשומות הבניה נועד לשקף, למעשה, את גובה העלות הנדרשת לבניית דירה חדשה מקבלן. עלות זו מורכבת מסל מחירים דינאמי של רכיבים שונים:

  1. עלות חומרי הבניין
  2. עלות המלט
  3. שכר עבודה ממוצע
  4. חומרי מחצבה
  5. עלות מוצרי חשמל וכלי עבודה

כיצד מגבשת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את גובה המדד?

התשובה פשוטה: באמצעות סקרים. הלמ"ס מבצעת מידי חודש סקרים שונים אשר בודים מה השינוי שחל במהלך החודש האחרון במדדי המחירים של ענף הבניין (בהתאם לתחומים שהודגשו למעלה). המדד הוא תנודתי לחלוטין, מאחר והוא תלוי במספר רב של גורמים. כתוצאה מכך, כלכלנים אינם יכולים לחזות מראש מה יהיה גובה המדד בעתיד.

מקורות נוספים