פרוייקטי בניה

תכנון נכון של גינת שעשועים

עובדה שאי אפשר להתווכח איתה- אנחנו אוהבים גני שעשועים. פעם אחת כשאנו ילדים ופעם שניה כשאנו הורים לילדים. זו אולי אהבה מזווית אחרת, אבל תמיד טוב שיש בנמצא איזה פארק או גן שעשועים כדי להתיש בו את הילדים. עם השנים הפארקים וגני השעשועים שודרגו לרמת מאסטר פיס והתרגלנו ללא פחות מזה. חשוב לדעת שכל פארק שעשועים שמכבד את עצמו חייב לעמוד בכמה וכמה תקנים ודרישות. לפיכך שלב התכנון המתארי הוא שלב שיש לתת את הדעת בכמה אספקטים.

בטיחות

תקן מתקני משחקים לילדים מס' 1498 נקבע בשנת 1994 כתקן הרשמי החל על מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים. המשמעות היא שחובה לפעול לפי הכללים הקבועים בו. התקן מחייב את כל היצרנים לעמוד בכללי תו התקן של מכון התקנים, וכך אין למכור מתקן משחקים ללא תווית תו התקן. באופן מעשי, האחריות להצבת מתקנים ולהפעלת מערך תחזוקה לפי התקן חלה על בעל המקום – הרשות המקומית בגני שעשועים ציבוריים ובעל השטח בגן שעשועים פרטי.

על מנת שגן שעשועים יהיה תקני עליו לעמוד בכמה מבחני בטיחות ובתחזוקה שוטפת גם לאחר שהוקם. בכל גן שעשועים חייב להיות מוצב שלט בו מצוין תאריך הבקרה האחרונה שנעשתה, חתום על ידי בודק בטיחות מטעם העירייה. תדירות הבדיקות צריכה להיות על פי האמור-

  1. בדיקה חזותית חודשית של נציג מטעם בעל המתקן שהוסמך לכך.
  2. בדיקה שנתית של מהנדס מכונות מורשה או של מהנדס אזרחי מורשה, שהוכשר לכך במכון התקנים הישראלי.
  3. בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת אחת לשלוש שנים.

שטח הגן והצבת המתקנים

כבסיס נתייחס לשני מושגים-

  • מכסת קרקע לנפש- שטח הקרקע הנדרש לגנים פנים-שכונתיים, שכונתיים ועירוניים, במונחים של מ“ר לנפש, בהתאם לסוג היישוב, מגזר האוכלוסייה, והאזור האקלימי והטופוגרפי.
  • סף כניסה- מספר מינימאלי של צרכנים/משתמשים הנדרש כדי להצדיק הקצאת שטח לגן מסוג מסוים. מובן מאליו שלא ניתן לספק את כל מדרג הגנים בכל אחד מסוגי ו/או גדלי היישוב. כך למשל, אוכלוסייה של יישובים קטנים, המבקשת להשתמש בגנים גדולים ובעלי היצע מגוון, תצטרך להגיע אל היישובים העירוניים הסמוכים בהם מסופקים גנים אלו.

בהמשך יש להתייחס למסד נתונים אודות מספר, סוג, גודל, צורה, פריסה מרחבית, קישור, מגוון מתקנים, רמת שירות, ערכיות טבעית, ושטח מיועד מול שטח מפותח בפועל, של הגנים בתחומי הקו הכחול ובמרחב הייחוס של התוכנית, תוך אפיון איכותם והתאמתם של הגנים למכסות ולצרכים עכשוויים. הקצאת קרקע לנפש על פי מדרג הגן וכו'.

תכנון אופיו של גן השעשועים

אם מבצעים שילוב תפקודי בין הגן הציבורי לשירותים ציבוריים אחרים כגון מרכז מסחרי, תרבות או ספורט, בין אם בתשלום ובין אם הם ציבוריים, ערך השירותיות של הגן או הפארק עולה. פועל יוצא מכך הוא העלאת מגוון האפשרויות ואת האטרקטיביות שלו באספקט של הרחבת טווח הגילאים. בהקשר הזה יש להתייחס לשכבות הגיל השונות ולייצר מרחבים ברורים ומוגדרים של מרחבי פעילות לפי גילאים והתאמת מתקנים לצרכים השונים.

המתקנים, השימושים והמאפיינים של כל סוג גן, כולל סוג וכמות של מתקני משחק וספורט, שבילים, ספסלים, אזורי פיקניק, קרקע, צמחיה, בריכות נוי, תאורה, מתקני הצללה, גידור, תשתיות מים וניקוז וכיו“ב. כל אלו צריכים להלקח בחשבון כשכל מתקן כשלעצמו מחייב שטח מוגדר על פי תקן, בו לא תהיה אשרות להציב מתקן נוסף.

חברות כמו גנית פארק המתמחות בהקמת מתקני שעשועים חדישים ובמגוון רחב יכולות בהחלט לתת מענה ראוי בעת בחירת קבלן לביצוע המשימה המורכבת.