פרוייקטי בניה

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן הוא אמצעי מעקב אחר יוקר המחיה היומיומי בישראל. המדד מתפרסם מדי 15 בחודש, כאשר אין משמעות אמיתית לערך שלו, אלא רק לשינוי היחסי בין ערכו כיום לבין ערכו בחודש הקודם. המדד נקבע על פי בדיקה של סל מוצרים קבוע, הכולל מוצרי יסוד שהם בבחינת חובה בכל בית.

עלייה במדד מהחודש הקודם מעידה על כך שהמחירים במשק התייקרו בחודש הזה, וירידה במדד אומרת שהיתה ירידה במחירים. פרסום ערך המדד עוזר קודם כל לנו בתור צרכנים להבין את התנהגות המשק ולכלכל אולי נכון יותר את צעדינו.

בנוסף, ערך המדד מאפשר למשרד האוצר ולבנק ישראל להחליט אם לנקוט בצעדים מסוימים שיקלו על ההתנהלות הכלכלית של האזרחים. אם למשל ערך המדד גבוה, זאת אומרת שהיתה עלייה גדולה במחירים, אך מן הסתם לא נרשמה עלייה משלימה בסכומי המשכורות שאנחנו מקבלים.

מצב כזה נקרא עלייה ברמת האינפלציה, שהיא השחיקה של כוח הקניה של הצרכנים – יש לכל צרכן בדיוק את אותה ההכנסה, אך ההוצאות על אותו סל מוצרים גדלו משמעותית. במקרים של עלייה ברמת האינפלציה יכול משרד האוצר לנקוט בצעדים כמו העלאת ריבית, והדבר יכול גם להשפיע על הסכמי שכר וחוזים חדשים שנחתמים.

רכישת דירה מקבלן על פי מדד המחירים לצרכן

רכישה של דירה חדשה מקבלן היא הוצאה גדולה מאוד, ובטח שאינה נחשבת להוצאה על מוצר בסיס, אז מה הקשר בינה לבין מדד המחירים לצרכן? כאשר אתם חותמים על חוזה לרכישת דירה חדשה מקבלן, אתם בדרך כלל עושים זאת באחד השלבים הראשוניים של בניית הדירה. מכאן ועד לקבלת הדירה עשויים לעבור מספר חודשים ואפילו מעל שנה.

הוצאה על דירה היא כמובן סכום כסף גדול מאוד, ואף אחד לא מצפה שתשלמו את כולו בבת אחת, לכן נחתם הסכם לפריסת התשלומים מיום חתימת החוזה או תחילת העבודה עד לקבלת הדירה. במעמד חתימת החוזה, יש צורך להחליט לאיזה מדד מצמידים את התשלומים – מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבניה.

מדד תשומות הבניה מתפרסם גם הוא כל 15 בחודש, ונועד גם הוא לבדוק את התנהגות המשק, אך כאן מדובר בתחום הבנייה בלבד. בעצם, מדד תשומות הבנייה עוקב אחר ההתייקרות או הירידה במחירים של חומרי הגלם לבנייה, שכר העובדים – כל מה שמרכיב את הוצאות הקבלן, למעשה.

את ההצמדה לאחד המדדים מבקש הקבלן לעשות בגלל הפרשי הזמן הגדולים בין מועד חתימת החוזה למועד מסירת הדירה. יהיה זה רק הוגן אם התשלומים ימדדו על פי התנהגות המשק באותה התקופה, כך אף אחד מהצדדים לא ייצא בהפסד.

כבר כמה שנים שמדד תשומות הבנייה מציג ערכים גבוהים הרבה יותר מאשר מדד המחירים לצרכן, מה שמעיד על עליות מחירים גבוהות בענף הבניה. מסיבה זו, כדאי לך לחפש קבלן שיאפשר להצמיד את התשלומים למדד המחירים לצרכן, מדד מאופק ויציב יותר, שלא יכניס אותך פתאום להוצאה גבוהה שכלל לא תכננת.